6. redna seja skupščine LAS Posavje

14 Jul 2017

6. redna seja skupščine LAS Posavje je potekala v četrtek, 13.7.2017 ob 14.00 uri v sejni sobi A Občine Krško.

Na skupščini so bile obravnavane sledeče točke:

 • Potrditev Spremembe Poslovnika o delu Skupščine LAS Posavje
 • Seznanitev s Poročilom o delu LAS Posavje 2014-2020 za leto 2016
 • Potrditev projektov sodelovanja:
  • Biosferna območja
  • Pametne vasi
 • Seznanitev s potrjenimi operacijami, oddanimi na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017:
  • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP
  • Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR
  • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR
 • Obravnava pritožbe prijavitelja zoper odločitev Upravnega odbora LAS Posavje

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43