14. redna seja upravnega odbora LAS Posavje

10 Aug 2018

Na 14. redni seji upravnega odbora LAS Posavje, ki je potekala v četrtek, 9. 8. 2018, so bile obravnavane naslednje teme:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 13. redne seje
  3. Poročilo ocenjevalne komisije o delu in seznam operacij, razvrščenih po doseženem številu točk
  4. Izbor predlogov operacij za sofinanciranje za: Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR; Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo - ESPR
  5. Sklic 8. redne seje skupščine
  6. Predlog razpisne dokumentacije za 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 za: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
  7. Članarine LAS Posavje: Neplačniki članarin LAS Posavje 2014–2020; Neplačniki članarin LAS Posavje 2007–2013
  8. Članstvo v LAS Posavje 2014–2020: Potrditev novih članov; Seznanitev z izstopom/prenehanjem članov LAS Posavje 2014–2020
  9. Zahtevek vodilnega partnerja LAS Posavje za stroške vodenja in animacije za obdobje od 1. 11. 2017 do 30. 06. 2018
  10. Promocijski fim LAS Posavje

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43