Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

AKTUALNI

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje,

je dne 8. 6. 2022 objavila

4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022

EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP).

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 172.690,75 EUR.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022, in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Rok za prijavo na javni poziv je 8. 9. 2022.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani 4. javni poziv EKSRP (las-posavje.si)  

Dodatne informacije o javnem pozivu daje vodilni partner LAS Posavje, in sicer:

  • po telefonu: 07 488 10 43 ali 07 488 10 40, vsak delovnik med 9. in 14. uro,
  • po elektronski pošti: posavje@rra-posavje.si
  • osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43