Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Projekti

Spodaj so navedeni projekti, ki jih je v okviru 1. javnih pozivu za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 ESRR, EKSRP in ESPR potrdil upravni odbor LAS Posavje in ki jih je ARSKTRP potrdila z odločbo  oziroma MGRT s pogodbo o sofinanciranju: .

J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR):

 1. Povzetek operacije: iZOOdi - iniciativa za odgovoren odnos do živali (predstavitev projketa na spletni strani upravičenca Društvo PoPasje)
 2. Povezetek operacije: Podjetna 9ka (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Krško)
 3. Povzetek operacije: Zelena doživetja Posavja (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Krško)
 4. Povzetek operacije Zeleno Posavje - za naravo in zdravje (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Komunala Brežice)
 5. Povzetek operacije: RAST(IŠČE) SREČE (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Mc Krško)
 6. Povzetek operacije: VSI NA PLAC! (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca KTRC Radeče)

 

J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP):

 1. Povzetek operacije: Modra frankinja - žametno vino regije Posavje
 2. Povzetek operacije: Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje (Zdravo Posavje)
 3. Povzetek operacije: Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov (VARUJVODO)
 4. Povzetek operacije: Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja (PRILOŽNOSTI)
 5. Povzetek operacije: Stara šola za nove ideje (ŠOLA-IDEJ)

 

J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

 1. Povzetek operacije: Najboljša riba je Posavska riba (Posavska riba),
 2. Povzetek operacije Povezani s Savo (PoSava).

 

O projektih LAS Posavje iz preteklega programskega obdobja 2007-2013 si lahko več preberete v spodnji brošuri.

Brošura LAS 2007 - 2013

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43