Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Projekti

Spodaj so navedeni projekti, ki jih je v okviru 1. javnih pozivov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 za sklade ESRR, EKSRP in ESPR potrdil upravni odbor LAS Posavje in ki jih je ARSKTRP potrdila z odločbo oziroma MGRT s pogodbo o sofinanciranju:

1. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR):

 1. Povzetek operacije: iZOOdi - iniciativa za odgovoren odnos do živali (predstavitev projketa na spletni strani upravičenca Društvo PoPasje)
 2. Povezetek operacije: Podjetna 9ka (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Krško)
 3. Povzetek operacije: Zelena doživetja Posavja (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Krško)
 4. Povzetek operacije Zeleno Posavje - za naravo in zdravje (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Komunala Brežice)
 5. Povzetek operacije: RAST(IŠČE) SREČE (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Mc Krško)
 6. Povzetek operacije: VSI NA PLAC! (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca KTRC Radeče)

 

1. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP):

 1. Povzetek operacije: Modra frankinja - žametno vino regije Posavje
 2. Povzetek operacije: Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje (Zdravo Posavje)
 3. Povzetek operacije: Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov (VARUJVODO)
 4. Povzetek operacije: Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja (PRILOŽNOSTI)
 5. Povzetek operacije: Stara šola za nove ideje (ŠOLA-IDEJ)

 

1. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

 1. Povzetek operacije: Najboljša riba je Posavska riba (Posavska riba),
 2. Povzetek operacije Povezani s Savo (PoSava).

 

2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

1. Povzetek operacije: RIBA JE IN: Riba je In,

2. Povzetek operacije Ribe na šolskih krožnikih: Šolski krožniki,

3. Povzetek operacije Posavski ribji krog: Ribji krog.

 

PROJEKTI SODELOVANJA LAS

- EKSRP: ODOBRENA PROJEKTA SODELOVANJA na 3. JAVNEM RAZPISU ZA PODUKREP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

 1. Povzetek operacije sodelovanja "Približajmo Unescova biosferna območja Prebivalcem"
 2. Povzetek operacije sodelovanja "Pametne vasi za jutri"

- ESPR: OCENJEVANJE RIBJIH IZDELKOV 

 1. Povzetek projekta

O projektih LAS Posavje iz preteklega programskega obdobja 2007-2013 si lahko več preberete v spodnji brošuri.

Brošura LAS 2007 - 2013

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43