Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Organi LAS Posavje

Organi LAS Posavje so:

  • Skupščina
  • Predsednik
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Ocenjevalna komisija

V organe LAS Posavje so imenovani člani Skupščine LAS. V Ocenjevalno komisijo so lahko imenovane tudi druge kompetentne osebe, ki niso člani Skupščine LAS Posavje.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43