Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Obrazci

ČLANSTVO V LAS POSAVJE:

O članstvu v LAS Posavje si lahko več preberete tukaj.

 

BROŠURA LAS POSAVJE 2014 - 2020

 

LOGOTIPI in OZNAČEVANJE AKTIVNOSTI:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

 

Forum za vprašanja povezana s CLLD/Leader: 

ARSKTRP in MKGP sta vzpostavila forum, da bodo na ta način odgovori dostopni vsem. Povezava na spletni forum je TUKAJ.

 

Navodila in obrazci ESRR:

Navodila OU na področju komuniciranja vsebin EKP 2014-2020 (marec 2018)

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (marec 2018)

Časovnica ESRR

Dopisni list ESRR

Lista prisotnosti ESRR

 

OBRAZCI ZA POROČANJE ZA OPERACIJE ESRR:

POROČILO O NAPREDKU: poročilo (docx)

PRILOGA 1, finančno poročanje:  stroškovnik (xls)

ZAZNAMEK O IZBORU PONUDB: zaznamek (priloga k računom) 

ČASOVNICA za stroške dela: časovnica

 

LOGOTIPI

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43