Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Poljski ribiški LAS-i na ogledu dobrih praks LAS Posavje

15 May 2019

V torek, 14. maja 2019, je RRA Posavje, vodilni partner LAS Posavje, na ogledu dobrih praks gostil prvo izmed treh skupin poljskih ribiških LAS-ov, in sicer lokalno akcijsko skupino Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” (RLGD „Z Ikrą”) iz mesta Parzęczew in lokalno akcijsko skupino Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania (Świętokrzyska RLGD) iz mesta Włoszczowa. 

LAS Posavje je poljskim kolegom predstavil primere dobrih praks iz prvega javnega poziva LAS Posavje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, na ribogojnici Goričar pa smo okusili tudi enega izmed novih produktov, ki jih je Ribogojstvo Goričar ustvarilo v sklopu projekta LAS Posavje, odobrenega za sofinanciranje iz sredstev ribiškega sklada. 

Utrinke iz ogleda dobrih praks LAS Posavje si lahko ogledate spodaj:

   

   

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43