Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Napoved Delavnice RAZVOJNA PRILOŽNOST LOKALNIH SKUPNOSTI - »Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje pod okriljem MAB UNESCO«

11 Apr 2019

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) izvaja projekt sodelovanja »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«. S projektom, ki poteka na treh biosfernih območjih Slovenije in v sodelovanju šestih lokalnih akcijskih skupin (LAS Doline Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov, LAS Obsotelje in Kozjansko ter LAS Posavje), želimo prispevati k povečanju prepoznavnosti biosfernih območij Slovenije in izkoriščanju potencialov, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območjem.

Ker se v biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje nahaja pet posavskih občin, smo v sodelovanju z JZ Kozjanski Park, upravljalcem biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, pripravili delavnico za predstavnike lokalnih skupnosti.

Delavnica RAZVOJNA PRILOŽNOST LOKALNIH SKUPNOSTI - »Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje pod okriljem MAB UNESCO« bo potekala v četrtek, 18. aprila 2019, ob 12.30 uri v sejni sobi Regionalne Razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško.

Več informacij o delavnici se nahaja v VABILU.

Zaradi lažje organizacije dogodka vabljne vljudno prosimo, da svojo prisotnost na delavnici potrdite do torka, 16. aprila 2019, na naslov: lucija.avgustin@rra-posavje.si.

 

Projektna skupina projekta »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«,

Las Posavje, Regionalna razvojna agencija Posavje in JZ Kozjanski park

Aktivnost poteka v sklopu projekta »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« in je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino sta odgovorna LAS Posavje in JZ Kozjanski park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43