Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

AKTUALNI

Regionalna razvojna agencija Posavje je, kot vodilni partner LAS Posavje, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah objavila

JAVNE POZIVE za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017

  • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 604.151,00 EUR, od tega 254.151,00 EUR za problemsko območje občine Radeče,

  • Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 617.000,00 EUR, od tega 9.733,00 EUR za problemsko območje občine Radeče,

  • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo - ESPR

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 531.000,00 EUR.

Rok za prijavo na javne pozive je 21.4.2017.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva:

  • za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (tukaj)
  • za Evropski sklad za regionalni razvoj (tukaj)
  • za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (tukaj)

 Dodatne informacije o javnih pozivih LAS daje vodilni partner LAS in sicer:

  • po telefonu: na številki 07 488 10 43 vsak delovnik med 9. in 14. uro
  • po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si 
  • osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 Krško.

Predstavitev javnih pozivov za namene delavnic se nahaja (tukaj).  

V povezavi z izborom operacij in izpolnjevanjem vlog za prijavo operacij se pojavljajo vprašanja, ki jih naslavljate na LAS Posavje. (Tukaj) se nahajajo vsa pisna vprašanja in njihovi odgovori, ki smo jih prejeli in vam jih posredovali do sedaj. Seznam vprašanj in odgovorov bo posodobljen vsak ponedeljek v mesecu.

Prva delavnica na temo izpolnjevanja vlog za prijavo operacij v okviru prvih javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo bo v ponedeljek, 20. marca 2017, ob 10. uri v prostorih RRA Posavje, CKŽ 2, Krško.

Zaradi zapolnitve mest prve delavnice bomo izvedli še drugo delavnico na temo izpolnjevanja vlog za prijavo operacij v okviru prvih javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki bo v četrtek, 30. marca 2017, ob 10. uri v prostorih RRA Posavje, CKŽ 2, Krško.

 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43