Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

AKTUALNI

 Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje, ki zastopa LAS Posavje v upravnih in finančnih zadevah, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/2017 in 23/2018), Strategije lokalnega razvoja za LAS Posavje 2014–2020, Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-9/2015/31, z dne 13. 9. 2016 o potrditvi SLR in LAS, Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Posavje, Pravilnika o delu ocenjevalne komisije LAS Posavje in metodologije za ocenjevanje operacij, sklepa Upravnega odbora LAS Posavje, z dne 9. 8. 2018,

objavlja JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018

  • EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 350.406,70 EUR, od tega 50.406,70 EUR za problemsko območje občine Radeče.

Rok za prijavo na javni poziv je 13. 12. 2018.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.

Vse zainteresirane vljudno vabimo na predstavitve javnih pozivov, ki bodo v:

Bistrica ob Sotli

ponedeljek, 15. 10. 2018, ob 11. uri

  Predavalnica obnovljene sušilnice v Bistrici ob Sotli

Sevnica

torek, 16. 10. 2018, ob 12. uri

  Trški dvorec v Sevnici

Kostanjevica na Krki

četrtek, 18. 10. 2018, ob 11.30 uri

  Sejna soba Občine Kostanjevica na Krki

Radeče

ponedeljek, 22. 10. 2018, ob 11.30 uri

  Sejna soba Občine Radeče

Krško

torek, 23. 10. 2018, ob 11. uri

  Sejna soba D Občine Krško

Brežice

Četrtek, 25. 10. 2018, ob 11.30 uri

  Multimedijska soba Mestne hiše Brežice

Dodatne informacije o javnih pozivih LAS daje vodilni partner LAS, in sicer:

  • po telefonu: na številki 07 488 10 43 vsak delovnik med 9. in 14. uro
  • po elektronski pošti: posavje@rra-posavje.si
  • osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 Krško.

 

 

 

 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43