Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

AKTUALNI

Regionalna razvojna agencija Posavje je, kot vodilni partner LAS Posavje, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah objavila

 

JAVNA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018

  • Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 550.000,00 EUR

  • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo - ESPR

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 1.000.000,00 EUR.

 

Rok za prijavo na javna poziva je 21. 6. 2018.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva:

  • za Evropski sklad za regionalni razvoj (tukaj)
  • za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (tukaj)

 

Vse zainteresirane vljudno vabimo na predstavitve javnih pozivov, ki bodo v:

Radeče

ponedeljek, 16. april 2018, ob 11.30 uri

Sejna soba Občine Radeče

Bistrica ob Sotli

sreda, 18. april 2018, ob 11.30 uri

predavalnica obnovljene sušilnice v Bistrici ob Sotli

Krško

petek, 20. april 2018, ob 11. uri

sejna soba A na Občini Krško

Brežice

ponedeljek, 23. april 2018, ob 11.30 uri

Mestna hiša v Brežicah

Sevnica

sreda, 25. april 2018, ob 11.30 uri

Trški dvorec v Sevnici

Kostanjevica na Krki

Četrtek, 26. aprila 2018, ob 11. uri

sejna soba Občine Kostanjevica na Krki

Predstavitev na delavnicah predstavitve javnih pozivov se nahaja tukaj. 

 

Dodatne informacije o javnih pozivih LAS daje vodilni partner LASl, in sicer:

  • po telefonu: na številki 07 488 10 52 za sklad ESRR in 07 488 10 47 za sklad ESPR vsak delovnik med 9. in 14. uro
  • po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si 
  • osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 Krško.

 

 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43