Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

AKTUALNI

Regionalna razvojna agencija Posavje je, kot vodilni partner LAS Posavje, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah objavila

 

JAVNA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018

  • Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 550.000,00 EUR

  • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo - ESPR

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 1.000.000,00 EUR.

 

Rok za prijavo na javna poziva je 21. 6. 2018.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva:

  • za Evropski sklad za regionalni razvoj (tukaj)
  • za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (tukaj)

 

Vse zainteresirane vljudno vabimo na predstavitve javnih pozivov, ki bodo v:

Radeče

ponedeljek, 16. april 2018, ob 11.30 uri

Sejna soba Občine Radeče

Bistrica ob Sotli

sreda, 18. april 2018, ob 11.30 uri

predavalnica obnovljene sušilnice v Bistrici ob Sotli

Krško

petek, 20. april 2018, ob 11. uri

sejna soba A na Občini Krško

Brežice

ponedeljek, 23. april 2018, ob 11.30 uri

Mestna hiša v Brežicah

Sevnica

sreda, 25. april 2018, ob 11.30 uri

Trški dvorec v Sevnici

Kostanjevica na Krki

Četrtek, 26. aprila 2018, ob 11. uri

sejna soba Občine Kostanjevica na Krki

Predstavitev na delavnicah predstavitve javnih pozivov se nahaja tukaj. 

 

V sredo, 6. junija 2018, sta v sejni sobi RRA Posavje potekali delavnici na temo izpolnjevanja vlog v okviru odprtih javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2018, in sicer ob 9.00 uri delavnica za ribiški sklad in ob 11.00 uri delavnica za regionalni sklad. Gradivo z delavnic se nahaja (tukaj ESPR in tukaj ESRR).

 

Dodatne informacije o javnih pozivih LAS daje vodilni partner LASl, in sicer:

  • po telefonu: na številki 07 488 10 52 za sklad ESRR in 07 488 10 47 za sklad ESPR vsak delovnik med 9. in 14. uro
  • po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si 
  • osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 Krško.

 

 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43