Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

O LAS Posavje

Lokalna akcijska skupina Posavje je bila ustanovljena na ustanovni skupščini 19.10.2015 v Krškem. Ustanovilo jo je 99 zainteresiranih partnerjev, ki so tega dne pristopili k podpisu Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje in s tem izrazili pripravljenost ter sposobnost za izvajanje mehanizma CLLD v programskem obdobju 2014-2020.

Partnerstvo pokriva celotno območje regije Posavje, to je občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica s skupno 75.683 prebivalci.

Preberite več
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43